Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne opublikowane przed datą uruchomienia nowego serwisu BIP Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach dostępne są w archiwalnej wersji BIP pod adresem: http://archiwumbip.katowice-zachod.sr.gov.pl.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro