Struktura organizacyjna

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach jest jednostką organizacyjną w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach.

Rejestr zmian dla: Struktura organizacyjna