Skargi i wnioski

Zgodnie z art. 41 e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 365 j.t.) szczegółowy tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania wpływających do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012, poz. 524) oraz Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 11 września 2012 roku Nr_21/09/2012 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach.

Prezes Sądu i Wiceprezes Sądu przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w dniach i godzinach wskazanych w informacjach w sprawie przyjmowania skarg i wniosków umieszczonych na tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach oraz na stronie internetowej Sądu.

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.  z 2012, poz. 524) informuje się:

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach  pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Adres Sądu:
  Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach
  40-078 Katowice, pl. Wolności 10
  Adres e-mail: administracja@katowice-zachod.sr.gov.pl

 2. Do przyjmowania skarg i wniosków wniesionych na piśmie wskazuje się pracowników Biur Podawczych Sądu.
 3. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu.
 4. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego, a  w uzasadnionych przypadkach także pracowników Biur Obsługi Interesantów Sądu.
 5. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 365 j.t.):

  (art. 41b)
  § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest Prezes Sądu.
  § 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
  § 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
  § 4. Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Prezes Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach:

Grzegorz Grzyb
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w drugi i czwarty  wtorek miesiąca  w godz. 10.00 – 12.00,
pl. Wolności 10, pokój nr 104 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach:

Łukasz Ciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach rozpatrywanych w wydziałach pionu karnego w środy w godz. 11.00 – 13.00, pl. Wolności 10, pokój nr 104 po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu

40–078 Katowice, pl. Wolności 10
tel. 32 604-77-00
tel./fax 32 604-77-13

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2020-02-20
Publikacja w dniu:
2020-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-10
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2018-02-26
Publikacja w dniu:
2018-02-26
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2018-02-07
Publikacja w dniu:
2018-02-07
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2017-12-11
Publikacja w dniu:
2017-12-11
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2017-12-11
Publikacja w dniu:
2017-12-11
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2017-11-13
Publikacja w dniu:
2017-11-13
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
aktualizacja informacji