Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową dotyczącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na stronie zamieszczono szereg przydatnych informacji, w tym

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia również bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa (Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuratorach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie