Portal Informacyjny

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 września 2015 r. został uruchomiony Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach. Portal Informacyjny dostępny jest pod adresem: https://portal.katowice.sa.gov.pl

Poprzez Portal Informacyjny, stanowiący narzędzie pozwalające stronom, ich pełnomocnikom i innym osobom upoważnionym na dostęp do informacji o sprawie toczącej się przed sądem, udostępnia się informacje obejmujące:

 1. stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się aktualnie proces sądowy;
 2. czynności wykonane przez sąd;
 3. wyznaczone terminy przez sąd;
 4. istotne dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej tzn.: pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw.

Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) określonej w załączniku do regulaminu.

Regulamin publikowany na stronie Portalu Informacyjnego zawiera wszelkie szczegółowe zasady korzystania z Portalu Informacyjnego, zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta w systemie.

Proces rejestracji w Portalu Informacyjnym składa się z pięciu kroków:

 1. Odnajdź Portal właściwej apelacji, w której chciałbyś/chciałabyś założyć konto korzystając z wykazu sądów.
 2. Zapoznaj się z regulaminem Portalu Informacyjnego, znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje o zasadach jego działania.
 3. Skorzystaj z formularza wniosku o rejestrację sprawy, wprowadź wszystkie wymagane informacje.
 4. Udaj się do Punktu Informacyjnego jednego z sądów apelacji, w której dokonujesz rejestracji i objętego działaniem Portalu Informacyjnego z dokumentem tożsamości użytym w trakcie składania wniosku o rejestrację.
 5. Po weryfikacji Twojej tożsamości w sądzie, otrzymasz login oraz hasło do Portalu Informacyjnego. Od tej pory możesz korzystać z jego zasobów.

Uzyskanie dostępu do sprawy, do której jesteś uprawniony składa się z trzech kroków:

 1. Zaloguj się do Portalu Informacyjnego przy użyciu loginu oraz hasła, odnajdź zakładkę „Wnioski".
 2. Wypełnij formularz wniosku podając informację o sądzie, wydziale, sygnaturze oraz Twojej roli w sprawie do której o dostęp wnioskujesz.
 3. Wyślij wniosek i oczekuj na pojawienie się sprawy na liście.

Co w przypadku, kiedy Twój wniosek zostanie odrzucony, pomimo, że jesteś uprawniony do dostępu do sprawy?

Sprawdź ponownie, czy wprowadzone przez Ciebie informacje o sprawie są właściwe. Upewnij się, że występujesz w tej sprawie jako podmiot uprawniony bądź upoważniony na podstawie przepisów szczególnych. Upewnij się, że adres, którego użyłeś w procesie rejestracji, jest również adresem, który został podany sądowi do korespondencji w sprawie, do której wnioskujesz o dostęp. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem profesjonalnym, użyj zakładki administracyjnej i dodaj właściwe adresy, których używasz do kontaktu z sądem. Jeżeli zweryfikowałeś poprawność kroków od 1 do 3, złóż wniosek o dostęp do sprawy ponownie.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiają się na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji. Powiązanie spraw w Portalu Informacyjnym z kontem użytkownika następuje poprzez numer PESEL, dlatego wskazane jest podawanie numeru PESEL przez pełnomocnika np. już w pełnomocnictwie, by mógł być on zamieszczony w systemie repertoryjno–biurowym w danych sprawy, w której jest pełnomocnikiem.

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne.

Portal Informacyjny realizuje ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że rejestrując się w Portalu danej apelacji, użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich spraw toczących się z jego udziałem w sądach działających w jej obrębie.

Zachęcamy do korzystania z Portalu Informacyjnego, ponieważ stanowi on alternatywę dla tradycyjnego kontaktu z sądem m.in. kontaktu telefonicznego oraz komunikacji pisemnej.

Rejestr zmian dla: Portal Informacyjny