Pomoc prawna

Lista instytucji

Lista instytucji świadczących pomoc prawną
InstytucjaAdres instytucjiDzień i godziny przyjęćTelefonZakres udzielanych porad
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej            TPPS Nr 1
ul. Andrzeja 10
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 251-60-99 Prawo rodzinne i opiekuńcze, zabezpieczenia społeczne, ochrona praw lokatorów           
TPPS Nr 2
ul. Warszawska 42
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 253-77-30
TPPS Nr 3
ul. Misjonarzy Oblatów 24
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 258-07-09
TPPS Nr 4
ul. Gliwicka 96
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 353-02-75
TPPS Nr 5
ul. Dębowa 16C
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 254-70-61
TPPS Nr 6
ul. Czecha 2
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 209-00-23
TPPS Nr 7
ul. Świdnicka 35
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 252-56-35
TPPS Nr 8
ul. Łętowskiego 6a
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 206-15-68
TPPS Nr 9
ul. Krakowska 138
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 255-35-67
TPPS Nr 10
ul. Krakowska 138
porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 256-80-39
Sekcja ds. Osób Bezdomnych
ul. Morcinka 19A
środa
9.00 - 12.00
32 251-43-87
Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych przy Izbie Wytrzeźwień w Katowicach ul. Macieja 10 porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 351-07-81 Prawo rodzinne, ochrona przed przemocą w rodzinie, regulacje prawne dotyczące uzależnień
Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom ul. Krasińskiego 21 porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 255-38-69 Prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeń, poradnictwo z zakresu prawa pracy, poradnictwo wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg -  w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej, prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów.
Liga Kobiet Polskich  ul. Kordeckiego 2 porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 32 253-87-37
32 253-75-60
Prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeń, poradnictwo z zakresu prawa pracy, prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów.
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES ul. Kościuszki 46 porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu 800-11-77-37 Poradnictwo obywatelskie, rodzinne i socjalne oraz bezpłatna pomoc prawna dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W uzasadnionych wypadkach pomoc prawna o charakterze przedprocesowym.
Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej Dla Osób Niepełnosprawnych ul. Powstańców 21

porady są udzielanie po uprzednim umówieniu terminu

32 785-86-68 Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeń, prawo pracy, prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów
Studencka Poradnia Prawna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 11b pokój 39 Codziennie 32 359-14-22 Prawo cywilne, prawo rodzinne

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niebieska Linia

Celem działania ogólnopolskiego telefonu interwencyjno-informacyjnego „Niebieska Linia" jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

Telefon interwencyjno-informacyjny (801 12 00 02) prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działającego od 15 lat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia". Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronach internetowych www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Pomoc prawna

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

PAMIĘTAJ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność / Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji