Podstawa prawna

Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach działa:

oraz w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 30.12.2003r. Nr 5, poz. 22).

W/w akty prawne stanowią obecnie podstawę prawną funkcjonowania wszystkich sądów powszechnych w Polsce. Jednak proces kształtowania się organizacji sądów nie wynika z obecnych i ostatnio ustalonych założeń, ale z dziesiątków lat działalności tej instytucji. Poszczególne ustalenia działań i organizacji tworzyły się z biegiem lat i potrzeb sądownictwa.

Informacje w zakresie obszarów właściwości nowoutworzonego Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach opublikowano w Dzienniku Ustaw Nr 50 z dnia 21 marca 2007 roku, poz. 334 – 340.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna