Obszar właściwości Sądu

Miasto Katowice - dla części miasta Katowice-Zachód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów i Siemianowice Śląskie do zbiegu granic administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice włącznie, wzdłuż ulicy Jana do ulicy Tadeusza Kościuszki, a następnie wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki do granic administracyjnych miasta Mikołów.

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach utworzono:

  • I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,
  • II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,
  • III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ w Katowicach oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska obwinionych albo pierwszego z obwinionych rozpoczynają się na litery od A do Ł,
  • IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,
  • V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Katowice w granicach ustalonych dla dzielnic Dąbrówka Mała, Giszowiec, Janów, Kokociniec, Ligota, Murcki, Nikiszowiec, Panewniki, Szopienice, Zawodzie oraz Centrum obejmującej obszar w granicach od zbiegu al. Górnośląskiej i ul. Tadeusza Kościuszki, dalej wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Jana do Rynku miasta Katowice, al. Wojciecha Korfantego do Ronda im. gen. Ziętka, dalej al. Roździeńskiego do al. Murckowskiej, al. Murckowską do al. Górnośląskiej i dalej al. Górnośląską do ul. Tadeusza Kościuszki,
  • VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach i Siemianowicach Śląskich oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach- -Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,
  • VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Katowice- Zachód w Katowicach oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska obwinionych albo pierwszego z obwinionych rozpoczynają się na litery od M do Ż,
  • X Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych.

Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru miasta Katowice.

Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich z obszaru miasta Katowice.

Rejestr zmian dla: Obszar właściwości Sądu