Nieodpłatna pomoc prawna

System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem darmowapomocprawna.ms.gov.pl, na której znajduje się m.in. interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 2017 roku na terenie Katowic

Jednostka, w której znajduje się punkt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Warszawska 42
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 11
Obsada: Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokat/radcy prawni/doradca podatkowy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. M. Oblatów 24
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 12
Obsada: Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową (na punkcie porad prawnych udzielają adwokaci)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pośpiecha 14
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 20
Obsada: ADWOKACI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Dębowa 16c
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 13
Obsada: Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokat/radcy prawni)

Dom Pomocy Społecznej „Przystań”
ul. Adamskiego 22
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00
telefon: 32 705 45 21
Obsada: ADWOKACI

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze"
ul. Traktorzystów 42
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 22
Obsada: RADCY PRAWNI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Łętowskiego 6a
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 14
Obsada: Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokat/radcy prawni/doradca podatkowy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Krakowska 138
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 15
Obsada: Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokat/radcy prawni/doradca podatkowy)

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS
ul. Francuska 70
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 16
Obsada: ADWOKACI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Wojewódzka 23
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00
telefon: 32 705 45 17
Obsada: Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokat/radcy prawni/doradca podatkowy)

Miejski Dom Kultury
ul. Hallera 28
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00
telefon: 32 705 45 18
Obsada: RADCY PRAWNI

Miejski Dom Kultury
ul. Markiefki 44a
Dni i godziny oraz nr telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00
telefon: 32 705 45 19
Obsada: RADCY PRAWNI

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Wojciech Jędrzejewski
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
Publikacja informacji