Majątek

Głównymi składnikami majątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, t.j.), jakim dysponuje Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach są następujące nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, a pozostające w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach:

  1. Nieruchomość zabudowana położona w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, o łącznej powierzchni 2 416 m2, objęta księgą wieczystą KA1K/00037235/6,
  2. Nieruchomość zabudowana położona w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 o powierzchni 0,0118 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr KA1K/00040880/6, zabudowana trzema lokalami niemieszkalnymi, oznaczonymi jako garaże nr 1, nr 2 i nr 3, stanowiącymi odrębne nieruchomości i ujawnionymi w lokalowych księgach wieczystych KW nr KA1K/00040881/3, KA1K/00040895/4 i KA1K/00046177/7, których łączna powierzchnia wynosi 57 m2,
  3. Nieruchomość niezabudowana położona w Katowicach przy ul. Sądowej o łącznej powierzchni 2 385 m2, objęta księgą wieczystą nr KA1K/00096984/2,
  4. Nieruchomość zabudowana położona w Katowicach przy pl. Wolności 10 o łącznej powierzchni 2 472 m2, objęta księgą wieczystą nr KA1K/00042564/9.

Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach składają się wyposażenie Sądu takie jak: meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach (OG 231-211/2017)

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach (OG 231-214/2017)

Skup zużytych składników majątku ruchomego, w tym elektronicznego, elektroodpadów i innych (OI-042-032/18)

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
Opublikował:
Wojciech Jędrzejewski
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia o skupie zużytych składników majątku ruchomego, w tym elektronicznego, elektroodpadów i innych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
Opublikował:
Wojciech Jędrzejewski
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
Opublikował:
Artur Nowak
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego