Lekarze sądowi

W dniu 1 lutego 2008 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz.849), zgodnie z którą usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Lista lekarzy sądowych dostępna jest także w Biurze Obsługi Interesanta oraz Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

Aktualna lista lekarzy sądowych publikowana jest na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji