Ławnicy

Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XVII/290/15 z dnia 29 października 2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach na kadencję 2016 – 2019 wybranych zostało łącznie 79 ławników, w tym 34 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

W dniu 7 grudnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach odbyła się ceremonia ślubowania ławników wybranych do tutejszego Sądu na kadencję 2016 – 2019. Zaprzysiężenia ławników na czteroletnią kadencję dokonał Prezes Sądu SSR Jarosław Gwizdak.

Ławnicy złożyli ślubowanie według roty następującej:

„Ślubuję uroczyście jako ławnik sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki ławnika wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele mediów.

Materiały edukacyjne dla ławników

Informator "Ławnik - sędzia społeczny"
Seria metodyki - Metodyka pracy ławnika

Rada Ławnicza

Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnicy każdego sądu wybierają ze swego grona Radę Ławniczą, jej przewodniczącego i zastępców. Do zadań Rady Ławniczej należy w szczególności podnoszenie poziomu pracy ławników, ich reprezentowanie oraz pobudzanie działalności wychowawczej ławników w społeczeństwie.

Sposób wyboru ławników do Rady Ławniczej i jej skład, strukturę organizacyjną rady, tryb działania i szczegółowe zadania Rady Ławniczej oraz zakres współpracy z Prezesem Sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej ( Dz. U. Nr 23, poz. 174).

Skład Rady Ławniczej na kadencję 2016 - 2019:

 1. Jolanta Zorychta – Przewodnicząca
 2. Halina Tracewska
 3. Józef Rzepus
 4. Anida Faber
 5. Andrzej Bisok
 6. Beata Gawlik–Siwek
 7. Irena Joks
 8. Barbra Kanik–Sidło
 9. Renata Kempska
 10. Ewa Majewska
 11. Mariola Para–Hewig
 12. Zygmunt Rurański
 13. Urszula Sewielska

Dyżury Rady Ławniczej: członkowie Rady Ławniczej pełnią dyżury w godzinach od 15:00 do 16:00 w budynku Sądu przy ul. Warszawskiej 45, p. nr 019 wg ustalonego harmonogramu.

Dyżury członków Rady Ławniczej w II kw. 2018 r. odbędą się w dniach:

 • Kwiecień: 9, 23;
 • Maj: 7,21;
 • Czerwiec: 4,18;

Rejestr zmian dla: Ławnicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2018-02-07
Publikacja w dniu:
2018-02-07
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2017-08-07
Publikacja w dniu:
2017-08-07
Opis zmiany:
aktualizacja informacji