Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach można skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail informatycy@katowice-zachod.sr.gov.pl.

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.