IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: 40 – 010 Katowice, ul. Warszawska 45
Telefon: 32 604 75 81, 32 604 75 82, 32 604 75 83, 32 604 75 06
Fax: 32 604 76 24

Przewodniczący Wydziału: Lucyna Szczukiewicz–Gołda
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Katarzyna Janik

Lista sędziów w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

  • Anna Hałuda
  • Izabela Kuczera-Fatyga
  • Iwona Nosińska-Dynaś
  • Lucyna Szczukiewicz–Gołda

Właściwość

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpatruje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach informacji z zakresu spraw rozpoznanych przez wydziały cywilne, rodzinne i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesantów.

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach 7:30 – 15:30

  • w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, pokój numer 024
  • pod numerami telefonów: 32 604-75-81, 32 604-75-82, 32 604-75-83
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem boi.cywilny@katowice-zachod.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Katarzyna Żurawik
Opublikował:
Wojciech Jędrzejewski
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Publikacja podziałów czynności sędziów i referendarzy