Informacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS z dnia 29 marca 2019 r. poz.114), w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach zostaje zniesiony IV Wydział Pracy i w związku z tym sprawy z tego wydziału z dniem 1 lipca 2019 r. zostaną przekazane do VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

Z dniem 1 lipca 2019 roku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Katowice-Zachód w Katowicach będzie właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich oraz do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich.

 
 

Rejestr zmian dla: Informacja