Elektroniczna skrzynka podawcza

Strona internetowa sądu zapewnia dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach w rozumieniu art. 3pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza