Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Informacje oraz lista biegłych sądowych opublikowane na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi