Ankieta

Szanowni Państwo!

Realizując zadania nakierowane na poprawę jakości obsługi Interesantów, w roku 2011 utworzone zostały w Sądzie Rejonowym Katowice- Zachód w Katowicach Biura Obsługi Interesantów.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie naszej ankiety dotyczącej satysfakcji interesantów z funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów. Jesteśmy przekonani, że uzyskane informacje o jakości obsługi świadczonej przez nasz Sąd będą dla nas bardzo cenne. Państwa opinia i spostrzeżenia będą miały bezpośredni wpływ na polepszenie i utrzymanie oczekiwanego poziomu obsługi oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Sądu jako instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Ankieta jest anonimowa.

Częśc A

1. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?

2. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesantów?

3. Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?

4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?

5. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w następujących obszarach:

- szybkość i sprawność obsługi
- uprzejmość i kultura osobista pracowników
- poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi
- dostępność formularzy i druków
- czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia

6. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?

7. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?

Część B

1. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi Czytelni Akt?

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.