Aneks nr 2 do zarządzenia nr 10/2020 z dnia 18 marca 2020 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 10/2020 z dnia 18 marca 2020 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w związku z występowaniem na terenie Polski, w tym województwa śląskiego przypadków zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w celu zminimalizowania zarażeń tym wirusem.

W zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Nr 10/2020 z dnia 18 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie:
Odwołanie rozpraw/posiedzeń wyznaczonych w okresie do dnia 15 maja 2020 r. za wyjątkiem spraw pilnych.

§ 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie:
Wstrzymuję wyznaczanie w okresie do dnia 15 maja 2020 r. rozpraw/posiedzeń, za wyjątkiem rozpraw/posiedzeń w sprawach pilnych.

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 10/2020 z dnia 18 marca 2020 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach (plik PDF, 450 KB)

Rejestr zmian dla: Aneks nr 2 do zarządzenia nr 10/2020 z dnia 18 marca 2020 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
Opublikował:
Wojciech Jędrzejewski
Dokument z dnia:
2020-04-15
Publikacja w dniu:
2020-04-16
Opis zmiany:
Publikacja aneksu