Aktualności

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS z dnia 29 marca 2019 r. poz.114), w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach zostaje zniesiony IV Wydział Pracy i w związku z tym sprawy z tego wydziału z dniem 1 lipca 2019 r. zostaną przekazane do VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

  Z dniem 1 lipca 2019 roku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Katowice-Zachód w Katowicach będzie właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich oraz do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich.

  Czytajwięcejo: Informacja
 • Zmiana adresu Kancelarii komorniczej Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora

  Informujemy, że zmianie uległ adres Kancelarii komorniczej Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosłw Hora.

  Aktualny adres: 40-857 Katowice, ul. Wolnego 12/302

  Czytajwięcejo: Zmiana adresu Kancelarii komorniczej Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora
 • Awaria telefonów

  2019-06-11

  Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym nastapiła awaria sieci telefonicznej w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach w bydynku Sądu przy Placu Wolności 10. 
  Za powstałe ustrudnienia przepraszamy. 
  Czytajwięcejo: Awaria telefonów
 • Informacja

  2019-06-04

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca br. nie odbędzie się przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach SSR Łukasza Ciszewskiego.
  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Czytajwięcejo: Informacja
Ostatnio dodane