Aktualności

 • Informacja

  2019-08-12

  Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanym remontem w pomieszczeniach II Zespołu kuratorskiej służby sądowej w dniu 19 sierpnia br.kuratorzy sądowi Ewa Rybska-Kik, Krystyna Kostuś-Lotawiec, Anna Magoska oraz Kamil Bujak nie będą pełnili dyżurów sądowych, będą wykonywać czynności wyłącznie w terenie. Pracownik Sekretariatu Zespołu urzędować będzie w tym dniu w pokoju nr 314.

  Czytajwięcejo: Informacja
 • Informacja

  2019-07-17

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 lipca br. nie odbędzie się przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach SSR Grzegorza Grzyba.
  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Czytajwięcejo: Informacja
 • Informacja

  2019-07-17

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca oraz 24 lipca br. nie odbędzie się przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach SSR Łukasza Ciszewskiego.
  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Czytajwięcejo: Informacja
 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS z dnia 29 marca 2019 r. poz.114), w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach zostaje zniesiony IV Wydział Pracy i w związku z tym sprawy z tego wydziału z dniem 1 lipca 2019 r. zostaną przekazane do VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

  Z dniem 1 lipca 2019 roku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Katowice-Zachód w Katowicach będzie właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich oraz do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich.

  Czytajwięcejo: Informacja
Ostatnio dodane