Rozmiar czcionek:
(?)

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach.

Priorytetowym zadaniem strony internetowej sądu jest umożliwienie dostępu do niezbędnych informacji o działalności sądu.

Agencje i punkty awizacyjne
Informujemy, iż na stronie http://www.pgpsa.pl/zasieg-dzialania znajduje się wyszukiwarka punktów awizacyjnych Polskiej Grupy Pocztowej zajmującej się dostarczaniem przesyłek sądowych.

Biuro Obsługi Interesantów
Pion Karny:    32 604 77 31, 32 604 77 32
Pion Cywilny: 32 604 75 81, 32 604 75 82, 32 604 75 83

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach

Biuro Prasowe
Biuro Prasowe utworzone jest celem ułatwienia przedstawicielom środków masowego przekazu dostępu do informacji w sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów.

Dni wolne od pracy w 2015 roku
Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Nr_16/12/2014 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje:

Ostatnie aktualności

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w 2015 r.
31.12.2014
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Nr_ 15/12/2014 w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz godzin (...)
Ustalenie czasu pracy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w 2015 r.
31.12.2014
Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Nr_16/12/2014 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje: (...)
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód
w Katowicach
Pion Karny
pl. Wolności 10; 40–078 Katowice
Sekretariat Prezesa - tel. 32 604-77-00

Biuro Obsługi Interesantów -
tel. 32 604-77-31, 32 604-77-32

Biuro Podawcze - tel. 32 604-77-10


Pion Cywilny
ul. Warszawska 45; 40–010 Katowice

Biuro Obsługi Interesantów -
tel. 32 604-75-81, 32 604-75-82

Biuro Podawcze - tel. 32 604-75-53

NIP 6342627455; REGON 240598879

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z obecnie prowadzonymi postępowaniami publicznymi. Informacje publikowane są w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

Sprawdź właściwość sądu w Katowicach (wg ulic)
Ostatnia aktualizacja: 2015-01-14 o 09:20:39
przez: Wojciech Jędrzejewski
Tworzenie stron internetowych - IntraCOM.pl