Rozmiar czcionek:
(?)

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach.

Priorytetowym zadaniem strony internetowej sądu jest umożliwienie dostępu do niezbędnych informacji o działalności sądu.

Pion Karny:    32 604 77 31, 32 604 77 32
Pion Cywilny: 32 604 75 81, 32 604 75 82, 32 604 75 83

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach

Biuro Prasowe
Biuro Prasowe utworzone jest celem ułatwienia przedstawicielom środków masowego przekazu dostępu do informacji w sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów.

Dni wolne od pracy w 2016 roku
Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Nr_02/02/2016 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach zarządza się, co następuje:

Ostatnie aktualności

Ogłoszenie BIP
01.12.2016
Wydział II Cywilny Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach - Sygn. akt II Ns 1468/16/Z
Ogłoszenie BIP
01.12.2016
Wydział II Cywilny Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach - Sygn. akt II Ns 925/16/Z
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód
w Katowicach
Pion Karny
pl. Wolności 10; 40–078 Katowice
Sekretariat Prezesa - tel. 32 604-77-00

Biuro Obsługi Interesantów -
tel. 32 604-77-31, 32 604-77-32

Biuro Podawcze - tel. 32 604-77-10


Pion Cywilny
ul. Warszawska 45; 40–010 Katowice

Biuro Obsługi Interesantów -
tel. 32 604-75-81, 32 604-75-82

Biuro Podawcze - tel. 32 604-75-53

NIP 6342627455; REGON 240598879

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z obecnie prowadzonymi postępowaniami publicznymi. Informacje publikowane są w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

Sprawdź właściwość sądu w Katowicach (wg ulic)
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-01 o 09:59:09
przez: Wojciech Jędrzejewski
Tworzenie stron internetowych - IntraCOM.pl