Rozmiar czcionek:
(?)

Komornicy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

 

Zakres działania

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika

Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

 

Komornicy sądowi przy Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach

KOMORNICY SĄDOWI

KOMORNIK SĄDOWY

Mieczysław Kurz

ul. Jordana 19/5
40-056 Katowice
tel. 32 608-63-14
fax 32 253-83-83
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 15.00
Godziny przyjęć interesantów:
Wtorek: 12.00 – 15.00
Środa: 9.00 – 12.00
 

KOMORNIK SĄDOWY

Sławomir Michalik

ul. Mariacka 37/5A
40-014 Katowice
tel./fax 32 200-01-46
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 8.30 – 10.30
Czwartek: 13.00 – 15.00
 

 KOMORNIK SĄDOWY

Karolina Telus

ul. Stara Kłodnicka 29
40-701 Katowice
tel. 32 353-10-87
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 16.00
Godziny przyjęć interesantów:
Wtorek: 09.00 – 15.30
 

KOMORNIK SĄDOWY

Adam Witulski

Al. Wojciecha Korfantego 58/2
40-161 Katowice
tel./fax 32 782-61-09
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek:

7.00 – 15.00

Dyżury komornika:
Wtorek: 13.00 – 15.00
 

KOMORNIK SĄDOWY

Marek Rataj

ul. Sobieskiego 13/2
40-082 Katowice
tel./fax 32 206-55-05
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa - piątek:

7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 16.00
Godziny przyjęć interesantów:
Wtorek: 13.00 – 16.00
Środa: 9.00 – 12.00
 

KOMORNIK SĄDOWY

Radosław Hora

ul. Rymera 3/2
40-048 Katowice
tel./fax 32 733-30-51
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek:

8.30 – 15.30

Godziny przyjęć interesantów:
Wtorek: 12.30 – 15.30
Czwartek: 8.30 – 10.30
 

KOMORNIK SĄDOWY

Krzysztof Wilk

ul. Dulęby 5 p. 510-511
40-833 Katowice
tel./fax 32 254-34-61
Godziny urzędowania:
Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek - Piątek: 8.00 – 16.00
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 14.00 – 16.00
Czwartek: 9.00 – 11.00
 

 KOMORNIK SĄDOWY

Marcin Kaczor

ul. Gliwicka 224
40-860 Katowice
tel./fax 32 733-35-53
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
Środa: 9.00 – 15.30
 

KOMORNIK SĄDOWY

Sebastian Bednarz

ul. Poniatowskiego 13/4
40-055 Katowice
tel./fax 32 229-62-57
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek:

7.00 – 15.00

Godziny przyjęć interesantów:
Wtorek: 13.00 – 15.00
Środa: 8.00 – 10.00
 

KOMORNIK SĄDOWY

Kamil Makowski

ul. Kossutha 9 I p.
40-844 Katowice
tel./fax 32 782-26-26
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

7.00 – 14.30

Środa:

7.00 – 17.00

Godziny przyjęć interesantów:
Środa: 10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
 

KOMORNIK SĄDOWY

Michał Bednarski

ul. Gliwicka 15
40-079 Katowice
tel./fax 32 254-22-26
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek:

9.00 – 15.00

Środa:

8.00 – 16.00

Godziny przyjęć interesantów:
Środa: 08.00 – 16.00
 


Informacje o Komornikach sądowych przy Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach ze wskazaniem siedzib i godzin przyjmowania interesantów dostępne są:

  • na stronie internetowej: www.izba.katowicka.komornik.pl
  • na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach,
  • w Oddziale Administracyjnym.
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-01 o 12:07:20
przez: Dariusz Łoboziak
Tworzenie stron internetowych - IntraCOM.pl