Rozmiar czcionek:
(?)

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodnicząca Wydziału: SSR Katarzyna Wolwiak
Adres: 40 – 010 Katowice, ul. Warszawska 45
Telefon: 32 604-75-81 – 83, 32 604-75-07, 32 604-75-64
Faks: 32 604-76-17
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Dominika Widuch

 

Godziny urzędowania Sądu

poniedziałek 7.30 do 18.00
wtorek – piątek 7.30 do 15.30

 

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek - piątek 8.00 do 15.00

 

Właściwość rzeczowa:


Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje m.in. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

1/ z zakresu prawa pracy:

 • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane:
  • przywrócenie do pracy,
  • wydanie świadectwa pracy,
  • ekwiwalent za urlop,
  • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • odprawa,
  • wynagrodzenie. 
    
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek pracy wbrew zawartej między stronami umowie ma cechy stosunku pracy;
 • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy.

2/ z zakresu ubezpieczeń społecznych:

 • zasiłek chorobowy, rodzinny;
 • o zasiłek macierzyński, porodowy;
 • o zasiłek opiekuńczy, wyrównawczy;
 • o zasiłek pogrzebowy;
 • o świadczenie rehabilitacyjne;
 • o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności;
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku;
 • o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

„ Art.461§1 kpc - Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.”

 

„Art.461§ 2 kpc – W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba, że przepis odrębny stanowi inaczej.”

 

Z dniem 1 kwietnia 2011 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 60, poz. 303) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach zniesiono Wydział VI Pracy.

 

Sprawy nierozpoznane na dzień 31 marca 2011 roku zostały przekazane do Wydziału VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

 

Obecnie Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i w Siemianowicach Śląskich.Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach informacji z zakresu spraw rozpoznanych przez wydziały cywilne, rodzinne i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych udzielają pracownicy
Biura Obsługi Interesantów

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach 7:30 – 15:30

 • w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, pokój numer 024
 • pod numerami telefonów:
  32 604-75-81
  32 604-75-82
  32 604-75-83
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem


 • Udostępniający: Wojciech Jędrzejewski | Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
  Czas udostępnienia: 2015-03-27 15:08:55 | Czas wytworzenia: 2015-03-27 15:08:55
  Ostatnia aktualizacja: 2015-03-27 o 15:08:55
  przez: Wojciech Jędrzejewski
  Ilość wizyt na tej stronie: 47683      Tworzenie stron internetowych - IntraCOM.pl