Rozmiar czcionek:
(?)

Wydział V Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca Wydziału: SSR Jolanta Ziemba – Kulak
Adres: 40 – 010 Katowice, ul. Warszawska 45
Telefon: 32 604-75-81 – 83, 32 604-75-05, 32 604-75-72
Faks: 32 604-75-33
Kierownik Sekretariatu Wydziału:  Danuta Łotysz

 

Godziny urzędowania Sądu

poniedziałek 7.30 do 18.00
wtorek – piątek 7.30 do 15.30

 

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek - piątek 8.00 do 15.00

 

Właściwość rzeczowa:

1. W postępowaniu procesowym:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku);
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu);
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • rozwiązanie przysposobienia.

2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienia;
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety;
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania;
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • ustanowienie opieki nad małoletnim;
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego;
 • wydanie dziecka;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami;
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej;
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim i o zmianę kontaktów z małoletnim;
 • o zezwolenie na wydanie paszportu;
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
 • o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej;
 • o umieszczenie w domu pomocy społecznej i zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej;
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą i zmianę opieki nad osobą dorosłą;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny;
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku);
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka;
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej i o zmianę kuratora;
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody;

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • o demoralizację,
 • o popełnienie czynów karalnych.


Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach informacji z zakresu spraw rozpoznanych przez wydziały cywilne, rodzinne i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych udzielają pracownicy
Biura Obsługi Interesantów

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach 7:30 – 15:30

 • w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, pokój numer 024
 • pod numerami telefonów:
  32 604-75-81
  32 604-75-82
  32 604-75-83
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem


 • Udostępniający: Wojciech Jędrzejewski | Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
  Czas udostępnienia: 2014-12-31 11:04:22 | Czas wytworzenia: 2014-12-31 11:04:22
  Ostatnia aktualizacja: 2014-12-31 o 11:04:22
  przez: Wojciech Jędrzejewski
  Ilość wizyt na tej stronie: 36014      Tworzenie stron internetowych - IntraCOM.pl